Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

13/02/2020 Hotararea nr. 12 din 13.02.2020, privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

13/02/2020 Hotararea nr. 13 din 13.02.2020, privind proiectul "Modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Sinmihaiu Roman, - Structura Scoala Gimnaziala Utvin, judetul Timis"

13/02/2020 Hotararea nr. 11 din 13.02.2020, privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pt anul 2020

13/02/2020 Hotararea nr. 10 din 13.02.2020, privind aprobarea Agendei Culturale a comunei Sanmihaiu Roman pt anul 2020

13/02/2020 Hotararea nr. 9 din 13.02.2020, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cornea Gheorghe

30/01/2020 Hotararea nr. 2 din 30.01.2020, privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru 2020

30/01/2020 Hotararea nr. 8 din 30.01.2020, privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Ciurdarean Al

30/01/2020 Hotararea nr. 7 din 30.01.2020, privind prelungirea contractului de locatiune al d-nei Mura Maria

30/01/2020 Hotararea nr. 6 din 30.01.2020, privind atribuirea de teren conform Legii 15/2003, catre Gruia Emilian

30/01/2020 Hotararea nr. 5 din 30.01.2020, privind atribuirea de teren conform Legii 15/2003 catre Vuici Alexandra

30/01/2020 Hotararea nr. 4 din 30.01.2020, privind aprobarea coeficientilor de ierarhizare

30/01/2020 Hotararea nr. 3 din 30.01.2020, privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiaza de gratuitati si aprobarea tarifelor pe ruta Timisoara-Sanmihaiu German pt anul 2020

30/01/2020 Hotararea nr. 1 din 30.01.2020, privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant