Hotararea nr. 20/28.02.2019, privind stabilirea taxei de salubrizare